Daniel & Damaris Pedraza

12711054_10156346184360478_4045305118658764560_o

english

Daniel and Damaris Pedraza are from Argentina and have been serving as missionaries since 1993. They have been in Latvia since 1998 after serving the Lord in Minsk, Belarus for 4 years. They pastor several churches and encourage the National Church to multiply and to expand beyond Latvia. For that reason, they founded the Baltic School of Ministry in 2009 with the purpose of igniting the passion to reach the unreachable into the next generation. They have two daughters who grew up on the mission field: Jael (27), married to Felipe (30), and mother of Liam (2); and Nadine (18), who is currently finishing high school.

latvianDaniels un Damaris Pedrazas ir no Argentīnas un kā misionāri kalpo jau no 1993. gada. Viņi dzīvo Latvijā kopš 1998. gada, pirms tam četrus gadus kalpojot Tam Kungam Minskā, Baltkrievijā. Viņi ir mācītāji vairākās draudzēs un iedrošina Nacionālo draudzi dibināt jaunas draudzes un izplesties ārpus Latvijas robežām. Šī iemesla dēļ, 2009. gadā viņi izveidoja Baltijas Kalpošanas Skolu, ar mērķi nākamajā paaudzē iedegt degsmi aizsniegt neaizsniegtos. Viņiem ir divas meitas, kas uzaugušas misijas laukā: Jael (27), kas ir precējusies ar Felipe (30) un ir māte Liamam (2), un Nadine (18), kura gatavojas beigt vidusskolu.

russianДаниель и Дамарис из Аргентины, и служат как миссионеры уже с 1993 года. Они приехали в Латвию в 1998 году, после того, как 4 года провели в служении в Белорусии, в Минске. Они являются пасторами в нескольких церквях и ободряют Национальную церковь увеличиваться и распростпаняться за пределы Латвии. По этой причине, они основали Библейскую Школу Служения в 2009 году с целью зажечь желанием достигать недостижимое в следующем поколении. У них две дочки, которые выросли на миссионерском поле: Хаель (27), замужем за Фелипе (30), и мать Лиама (2); и Надин (18), которая в данный момент заканчивает среднюю школу..

 

Advertisements