Ernie and Carol Salinas

“jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ; tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķiem. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.” Romiešiem 1:16-17 Mūsu konteksts un temats šonedēļ ir “Es nekaunos no Labās Vēsts par Jēzu Kristu..”, jo kā ticīgie mēs…

BSM 2018/2019

Pagājušo nedēļ mēs sākām jaunu gadu Baltijas Kalpošanas skolā un mēs esam lepni jums prezentēt šī gada studentus. Mēs patiesi ticam, ka Dievam ir plāns katram ik vienam no viņiem, tāpēc mēs jūs lūdzam pievienoties lūgšanās par viņiem un par Dieva procesu viņu dzīvēs