Ernie and Carol Salinas

“jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ; tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķiem. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.” Romiešiem 1:16-17 Mūsu konteksts un temats šonedēļ ir “Es nekaunos no Labās Vēsts par Jēzu Kristu..”, jo kā ticīgie mēs…