Tim Trudeau

 

 

 

Mācību priekšmets: Cietuma vēstules.

Būna, IA, ASV.

Vecākais mācītājs Grace Community Church.